Analizy statystyczne

Wykonujemy szeroki zakres analiz statystycznych. Nie ograniczamy się jednak do wykonywania jedynie standardowych obliczeń, ale znajdujemy interesujące i nieoczywiste zależności, które wykorzystujemy do optymalizacji całego procesu. Analizę prowadzimy krok po kroku przedstawiając w przejrzysty sposób zarówno cel naszego działania, jak i dobór wykorzystywanych metod.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

  • Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu analizy
  • Przygotowanie danych
  • Statystyczna analiza opisowa
  • Tworzenie i walidacja modeli
  • Optymalizacja funkcji wielu zmiennych, np. metody głębokiego i maszynowego uczenia
  • Wizualizacja wyników
  • Wykonanie dokumentacji, opisów i objaśnień
  • Interpretacja wyników