Big Data - PoC

We współpracy z partnerami zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy platformy gromadzące i przetwarzające duże zbiory danych, tzw. data lake. Naszym klientom oferujemy możliwość poznania korzyści płynących z pracy z danymi w środowisku Big Data. Na wybranym przez klienta zbiorze danych wykonujemy prace w środowisku Big Data, w tym ładowanie, przetwarzanie, analiza danych oraz tworzenie raportów. W ramach Big Data - PoC dostarczamy warstwę technologiczną oraz know-how certyfikowanych inżynierów.

Zalety naszego rozwiązania:

  • Ocena korzyści, które firma może osiągnąć poprzez wdrożenie technologii Big Data
  • Zidentyfikowanie źródeł szybkich sukcesów (quick wins)
  • Zdefiniowanie projektów, które warto zrealizować w technologii Big Data
  • Integrowanie różnorodnych i zmieniających się danych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych)
  • Ocena efektywności rozwiązań Big Data z punktu widzenia biznesu i IT
  • Zdobycie doświadczenia w obszarze Big Data
  • Możliwość podjęcia przemyślanych decyzji technologicznych