Business Intelligence

Za pomocą narzędzi BI przekształcamy dane w informacje, które zapewniają naszym klientom przewagę konkurencyjną. Wykonujemy projekty pod klucz lub rozbudowujemy elementy istniejących środowisk klasy Business Intelligence.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

  • Zbieranie i analiza wymagań biznesowych
  • Planowanie/opracowanie architektury systemów, aplikacji oraz baz danych
  • Budowa i generowanie wielowymiarowych raportów
  • Zwiększanie czytelności i optymalizacja procesów przetwarzania danych
  • Wdrażanie intuicyjnych dla użytkownika, interaktywnych narzędzi typu Self Service, Data Discovery

W naszej pracy wykorzystujemy wszystkie popularne rozwiązania BI, proprietary i open source.