Krzysztof Słomczyński – Trener

Sylwetka konsultanta

Inżynier lotnictwa i programista R. Na co dzień pracuje przy projektach Open Source. Partycypował w dwóch pakietach znajdujących się na CRAN – FSelectorRcpp i DepthProc oraz stanowił jeden z filarów zespołu analizującego oferty Data Science na portalu pracuj.pl. Zwraca uwagę na najdrobniejsze detale i uparcie dba o jakość kodu i danych. Chętnie uczy się nowych technologii.
Aktywnie udziela się w społecznościach związanych z językiem R. Prowadzi szkolenia z wykorzystaniem pakietu R (np. na VI Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza”). Współorganizował Ogólnopolską Konferencję Użytkowników R – Why R? 2017.

Edukacja


2009–2015 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Tytuł Inżyniera, Specjalność: Napędy Lotnicze

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty

BD Polska 10.2017 – obecnie
Data Scientist,
Capital Service S.A. – agregacja i analiza danych. Selekcja zmiennych z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Przygotowywanie modeli predykcyjnych.
Appsilon Data Science 06.2017 – 08.2017
Data Scientist,
Black Red White – Przekształcanie danych oraz przygotowywanie modeli predykcyjnych. Pisanie aplikacji monitorującej historię predykcji z wykorzystaniem technologii R Shiny.
Dynamic Safety Corporation 04.2016 – 08.2016
Stażysta,
Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem technologii R Shiny usprawniającej rejestrację czasu pracy oraz monitorowanie postępów w bieżących projektach.

Obsługa komputera


Systemy: Linux Ubuntu, Windows
Języki programowania: R, Python, SQL
Kontrola Wersji: Git
Narzędzia: Docker, LaTeX, Siemens NX, Mathcad, ANSYS (Fluent, ICEM, ADPL)