Model Monitoring

Zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i zaleceniami nadzoru finansowego przygotowaliśmy elastyczne narzędzie automatyzujące proces diagnostyki modeli. Stworzone rozwiązanie jest wynikiem doświadczeń zebranych przez BD Polska na projektach w obszarze walidacji modeli ryzyka.

Zalety naszego rozwiązania:

  • Spełnienie wymogów nadzorczych
  • Przyspieszenie pracy - analiza jednego lub wielu modeli jednocześnie
  • Ujednolicenie metodyki i sposobu przeprowadzania monitoringu modeli
  • Przyjazna dla użytkownika nawigacja po modelach, przekrojach, datach, filtrach
  • Wysoka przejrzystość procesu, łatwe w interpretacji wyniki raportów
  • Ograniczenie możliwości pomyłek dzięki minimalizacji czynnika ludzkiego
  • Obniżenie kosztów
  • Raporty ad-hoc i okresowe, np. miesięcznie/kwartalnie/rocznie
  • Generowanie raportów także w przypadku nieobecności analityka zajmującego się danym modelem