Ogłaszamy Przetarg!

owiadczenie o braku powiza_9054fbe.docx
formularz ofertowy_79686fe.docx
zapytanie ofertowe_ae95604.docx

Cel prac badawczych: Opracowanie modelu wraz z budową prototypu narzędzia
o przełomowym znaczeniu dla rynku modeli predykcyjnych na świecie, pozwalającego na automatyzację procesu monitorowania, walidacji i budowania modeli predykcyjnych, a także zarządzania ryzykiem modeli, uwzględniające utworzenie bazy wiedzy z surowych danych źródłowych.

Więcej szczegółów w załącznikach.

Oferty prosimy kierować na adres office@bdpolska.com do 25 maja 2018 r.