Wygraliśmy konkurs NCBR !

Projekt pt.: „Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych”

Całkowita wartość projektu:    1 975 240,00 PLN
Dofinansowanie:                        1 485 073,25 PLN

Przedmiotem projektu są prace B+R nad utworzeniem prototypu platformy inteligentnej diagnostyki, monitorowania i budowy modeli predykcyjnych. Platforma będzie analizować wyniki istniejących modeli i pozwoli na autonomiczne tworzenie alternatywnych lepszych, samouczących się modeli.

Budowa platformy odbywa się z udziałem partnerów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki w swojej firmie. Zaintersowane firmy, w ramach weryfikacji koncepcji, mogą skorzystać z funkcjonalności modułowego rozwiązania analitycznego -  zakres wykorzystania platformy jest uzależniony od wyzwania (jeden/kilka modułów realizujących biznesowe potrzeby analityczne).