Realizacja projektów

Łączymy kompetencje techniczne (programowanie, business intelligence, integracja danych) z wiedzą biznesową (bankowość, zarządzanie ryzykiem, modelowanie statystyczne). Uczestniczymy we wszystkich fazach cyklu życia projektu.  Oferujemy realizację projektów „end to end” ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i narzędzi SAS.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • Realizacja projektów „end to end”
  • Podwykonawstwo projektowe
  • Wdrożenie gotowych rozwiązań
  • Budowa i wdrożenie narzędzi dopasowanych do potrzeb Klienta
  • Zarządzanie projektami, w tym: Prince2, Agile
  • Dopasowanie rodzaju umowy do wymagań Klienta (fixed price, fixed budget)

Na wykonane prace udzielamy gwarancji.