Testy Warunków Skrajnych

W oparciu o unikalną metodykę, zgodną z najlepszymi praktykami biznesowymi i zaleceniami nadzoru finansowego, opracowaliśmy rozwiązanie automatyzujące proces testów warunków skrajnych. Rozwiązanie jest wynikiem naszego doświadczenia na projektach w obszarze stres testów realizowanych w Polsce i za granicą.

Zalety naszego rozwiązania:

  • Spełnienie wymogów nadzorczych
  • Szeroki zakres kalibracji (regulacja siły stresu)
  • Przyjazny dla użytkownika panel i łatwe w interpretacji raporty
  • Wysoka przejrzystość procesu (możliwość analizy poszczególnych kroków)
  • Wysoki stopień automatyzacji (ograniczenie błędu ludzkiego)
  • Szybkość przeliczeń (szybkie uzyskanie wyników)
  • Usunięcie ograniczeń modeli statystycznych (model hybrydowy ekspercko-statystyczny)
  • Uzyskanie akceptacji wewnętrznej (uwzględnienie opinii ekspertów)