Utrzymanie środowisk IT

Posiadamy doświadczenie w utrzymaniu środowisk Business Intelligence, w tym w rozwiązaniach współpracujących z SAS oraz platformą Hadoop. Wspieramy utrzymanie systemów raportowych i hurtowni danych opartych na platformach Windows i Linux.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

  • Dokumentacja i audyt środowisk IT
  • Instalacja platform BI w środowiskach rozproszonych
  • Prace techniczne, analityczne i administracyjne
  • Migracja środowisk (serwerów, aplikacji klienckich)
  • Optymalizacja, rozwój i zarządzanie środowiskami